نرخ مرغ ، تخم مرغ و ماهی در روز یکشنبه 96/01/06

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید


فايلها
مرغ 96.1.6.jpg 436.487 KB
نرخ مرغ ، تخم مرغ و ماهی در روز شنبه 96/01/05

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید


فايلها
مرغ 96.1.5.jpg 431.472 KB
نرخ مرغ ، تخم مرغ و ماهی در روز چهارشنبه 95/12/25

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید


فايلها
مرغ 95.12.25.jpg 417.045 KB
نرخ مرغ ، تخم مرغ و ماهی در روز سه شنبه 95/12/24

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید


فايلها
مرغ95.12.24.jpg 423.689 KB
قیمت عمده محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از تاریخ 12/23/ 95الی 95/12/29

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید


فايلها
ميوه 95.12.23الي 95.12.29.jpg 584.517 KB
بيشتر

مجری سایت:شرکت سیگما