قیمت عمده محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از تاریخ 08/29/ 96 الی 96/09/05

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید.

نرخ مرغ ، تخم مرغ و ماهی در روز دوشنبه 96/08/29

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید.

نرخ انواع گوشت گوساله ، از تاریخ 96/08/27الی 96/09/04

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید.

نرخ مرغ ، تخم مرغ و ماهی در روز سه شنبه 96/08/23

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید.

نرخ مرغ ، تخم مرغ و ماهی در روز دوشنبه 96/08/22

جهت دریافت لیست قیمت روی فایل پیوستی کلیک فرمائید.

بيشتر

مجری سایت:شرکت سیگما